Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Pædagogisk tilgang

Vi ønsker, at børnehaven skal være et sted, hvor børn, forældre og personale føler sig trygge og er glade for at komme.

Det pædagogiske arbejde i børnehaven er foranderligt. Vi tilstræber at tage udgangspunkt i de børn og forældre, vi har. Vi forsøger at støtte det enkelte barns udvikling igennem vores daglige pædagogiske praksis.

For os er det vigtigt, at barnet respekteres som en selvstændig personlighed for hvem, vi yder optimal omsorg uanset køn, handicap eller nationalitet.

Børns læring foregår både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved - at vi voksne skaber eller understøtter situationer, der giver barnet mulighed for fornyelse, fordybelse, fordring, erfaring og udvikling.

Vi lægger vægt på humoren i hverdagen. Det skal være tilladt, at sige eller fremføre noget uheldigt uden - at lide det store nederlag. Ved at bruge humor/latter, kan en uheldig situation tackles, så den ikke bremser barnets lyst til at prøve igen, og samtidigt kan barnet lære af sine fejl.

Vi vil, som personale, være med til at sikre, at der i institutionen sættes fokus på alle barnets kompetencer. De skal have muligheder for at tilegne sig færdigheder, som de kan bruge nu, og videre i livet.

For at arbejdet med børnene skal lykkedes, skal børnene møde engagerede voksne, der trives og udvikles i deres job, derfor er der fokus på arbejdsmiljøet.

Vores mål for børnene er, at gøre dem til nysgerrige og tolerante mennesker.

 • Mennesker der har forståelse for verdens mangfoldigheder, f.eks.   at menneskers sprog, vaner og levevilkår er vidt forskellige.
 • Ud fra ovennævnte vil vi beskrive flg. 6 temaer.
 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Naturen
 • Kulturelle udtryksformer og værdier.

Vi har valgt at beskrive temaerne enkeltvis, velvidende at barnet ikke kun lærer i "temaer"; men at disse supplerer hinanden.

Vi er bevidste om, at læring/udvikling/progression for børnene er meget afhængig af de "lærende" voksne, som de er sammen med. Det er ligeledes vigtigt, at vi er bevidste om værdien i, at vi tilbyder forskellige former for læringsrum. Det er derfor en fortsat proces, hvor vi til stadighed reflekterer over vores hverdag og ændrer praksis/rum efter behov. Vores motto er:

 • Jeg hører og jeg glemmer
 • Jeg ser og jeg husker
 • Jeg gør og jeg lærer

Pædagogisk tilgang

Info til nye forældre

Find de praktiske informationer om dit barns opstart, aflevering, hentning og meget mere

For nye forældre

Dit barns hverdag

Bliv klogere på vores faste rutiner i hverdagen, og læs om vores forskellige traditioner i årets løb

Se mere om dit barns hverdag

Vores pædagogik

Vores mål er at skabe den bedste hverdag for dit barn. Vi arbejder meget med relationer og sørger for, at alle børn er trygge

Se mere om vores pædagogik