Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Børn med særlige behov

Vi har fokus på, at give hvert barn de rammer, som giver dem mulighed for udvikling.

At styrke og støtte det enkelte barn i dets individuelle udvikling.

Vores pædagogiske tilgang omkring børn med særlige behov/udfordringer løser vi på følgende måde:

  • At vi i tæt samarbejde med forældre og fagpersoner afdækker barnets ressourcer og udfordringer/problematikker.
  • Indstiller barnet til Tværs møde, hvor der sidder tværfaglige kompetnte samarbejdspartnere med, alt efter hvilken udfordring der skal belyses. Følgende tværfaglige samarbejdspartnere kan indkaldes: psykologen, sundhedsplejersken, hører- tale konsulent, områderådgiver, fysioterapeut, stuepædagogen, lederen og forældre.
  • Dernæst udarbejdes en handleplan, som bruges til at barnet får den hjælp og støtte, barnet har behov for.
  • At pædagogernes opgave er at være ”tovholder” i forhold til, at de pædagogiske handlinger gennemføres.
  • At vi sætter billeder, postkort fra ferier m.m. i barnets bog. (postkortet læses op på stuen til samling, og barnet får mulighed for at komme i dialog med pædagogen og de andre børn om ferieoplevelsen)
  • At vi, i de tilfælde, hvor det hjælper og støtter barnet, tager billeder af en situation barnet har været i, som forældrene kan snakke med barnet om derhjemme.
  • At spørge indtil barnets aktivitet uden for børnehaven.

De børn der har brug for ekstra støtte, får dette gennem dagligdagens mange aktiviteter.

Børnenes progression/udvikling bliver iagttaget i dagligdagen. Forældre og stuepædagoger samarbejder omkring barnets udvikling, og vi indstiller til TVÆRS møder, hvis der er enighed med forældrene om, at vi har brug for andre øjne på barnet.
 

Info til nye forældre

Find de praktiske informationer om dit barns opstart, aflevering, hentning og meget mere

For nye forældre

Dit barns hverdag

Bliv klogere på vores faste rutiner i hverdagen, og læs om vores forskellige traditioner i årets løb

Se mere om dit barns hverdag

Vores pædagogik

Vores mål er at skabe den bedste hverdag for dit barn. Vi arbejder meget med relationer og sørger for, at alle børn er trygge

Se mere om vores pædagogik